Oppaat ja käsikirjat

Arviointia toteuttamassa

Arviointi ja todistukset Koulutuksen kehittäminen Perusopetus Lukiokoulutus
Näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin

Oppaassa lähestytään oppimisen arviointia perusopetuksessa ja opiskelijan arviointia lukiokoulutuksessa eri oppiaineiden ja erilaisten teemojen näkökulmista. Tavoitteena on tarjota opettajille ideoita arvioinnin toteuttamiseen sekä oman arviointiosaamisensa kehittämiseen. Teos avaa opetussuunnitelmien perusteiden oppimisen ja opiskelijan arvioinnin linjauksia sekä niiden käytännön merkitystä koulutyössä. Miten oppilas voi osoittaa osaamistaan? Mikä on arviointipalautteen ja minäkuvan välinen suhde ja itse- ja vertaisarviointitaitojen merkitys osana oppimisen arviointia? Miten arvioida luovaa tuottamista tai eettisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittymistä? Voisiko teknologiaa hyödyntää arvioinnissa? Teos antaa työkaluja arvioinnin menetelmien monipuolistamiseen sekä erittelee arvioinnin suhdetta didaktiikkaan ja tutkivaan oppimiseen.

Tekijät
Eija Kauppinen ja Erja Vitikka (toim.)
Julkaisuvuosi
2017
ISBN painettu
978-952-13-6234-7
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2017:4
ISSN painettu
1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi