Oppimateriaali

Astel

Perusopetus Fysiikka Kemia

Astel on perusopetuksen 5. ja 6. luokkalaisille sekä opettajille tarkoitettu fysiikan ja kemian oppimateriaali, jossa tutustutetaan oppilas motivoivalla tavalla fysiikan ja kemian perusilmiöihin ja malleihin. Materiaaliin liittyy myös opettajalle suunnattu aineisto, jossa paneudutaan ilmiöihin vähän syvemmin. Sivuston käyttö on helppoa ja se soveltuu sekä yksilölliseen että opettajan johdolla tapahtuvaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Fysiikan aihepiirit ovat voima, liike ja tasapaino, sähkö ja energia sekä kemiasta ilma ja vesi.