Määräykset ja ohjeet

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet 2012


Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet
(pdf, 648.89 KB)

Lataa

Tutkinto perustuu auktorisoiduista kääntäjistä annettuun lakiin ja valtioneuvoston asetukseen ja se on osa kääntäjien auktorisointijärjestelmää. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito. Käännettävistä kielistä toisen tulee olla suomen, ruotsin tai saamen kieli. Tutkinto järjestetään Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan määräämänä aikana vähintään kerran vuodessa tutkintolautakunnan määräämillä paikkakunnilla maan eri osissa. Tutkinnon perusteista, tutkintokielistä ja niiden kääntämissuunnista sekä tutkintotehtävistä päättää Opetushallitus.

Julkaisuvuosi
2012
Julkaisu saatavana kielillä