Raportit ja selvitykset

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa

Digitaalisuus Koulutuksen kehittäminen Ammatillinen koulutus
Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa kansikuva

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa
(pdf, 4.11 MB)

Lataa

Uutta tietoa ammatillisen koulutuksen digitalisaatiosta

DIGAM (Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa) -tutkimuksessa selvitettiin, miten digitalisaatio vaikuttaa oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa. DIGAM-tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilaa ja vaikutuksia ammatillisen osaamisen hankkimiseen. Digitalisaation tilaa tarkastellaan erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden näkökulmista. Tutkimuksessa kartoitettiin myös ammatillisessa koulutuksessa käytössä olevia digitaalisia välineitä ja laitteita. 

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilanteesta haluttiin koota tietoa myös ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisen tueksi.

Tutkimusraportti sisältää kirjallisuuskatsauksen sekä tutkimuksen empiiriset tulokset. Tutkimuksen selvitysosa (kirjallisuuskatsaus) laadittiin erityisesti siksi, että aiemmin ei ollut tarkkaa kokonaiskuvaa aihealueeseen liittyvästä saatavilla olevasta tutkimustiedosta. 

Tutkimuksessa esitetään digitalisaatiota edistäviä suosituksia opetushallinnolle ja koulutuksen järjestäjille. Tulosten toivotaan edistävän ammatillisen koulutuksen ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä. Raportissa tuodaan esiin kehittämiskohteita sekä esitetään suosituksia jatkokehittämiselle. 

Tutkimus on toteutettu Opetushallituksen toimeksiannosta, ja sen on toteuttanut Owal Group Oy (Marika Koramo ja Laura Jauhola) yhteistyössä Oamk, Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Sanna Brauerin kanssa tammi-joulukuun 2017 välisenä aikana. 

Tekijät
Marika Koramo, Sanna Brauer ja Laura Jauhola
Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6497-6
Sarja
Raportit ja selvitykset 2018:9
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi