Oppimateriaali

Elämä tarinaksi

Maahanmuuttajakoulutus Toinen kotimainen kieli, suomi (finska)

Elämä tarinaksi –verkkomateriaali on suunnattu aikuisille maahanmuuttajille joko itsenäiseen opiskeluun tai ryhmäopetukseen. Materiaali täydentää Opetushallituksen kustantamaa Elämä tarinaksi –oppikirjaa.

Materiaali tarjoaa eri tyyppisten ja -tasoisten tehtävien kautta mahdollisuuden oppia ja kerrata suomen kielioppia ja sanastoa, joita tarvitaan keskusteltaessa arkisista asioista.

Tekijät
Johanna Klapuri, Tuula Löf, Kirsi Mikkola, Melon Arbus Productions