Oppimateriaali

Elämä tarinaksi

Maahanmuuttajakoulutus Äidinkieli ja kirjallisuus

Elämä tarinaksi –verkkomateriaali on suunnattu aikuisille maahanmuuttajille joko itsenäiseen opiskeluun tai ryhmäopetukseen. 

Materiaali tarjoaa eri tyyppisten ja -tasoisten tehtävien kautta mahdollisuuden oppia ja kerrata suomen kielioppia ja sanastoa, joita tarvitaan keskusteltaessa arkisista asioista.

Tekijät
Johanna Klapuri, Tuula Löf, Kirsi Mikkola, Melon Arbus Productions