Oppimateriaali

Elintarvikkeiden pakkaaminen

Ammatillinen koulutus Palvelualat

Pakkaaminen on tärkeä osa ammatillista osaamista elintarvikealalla. Sivuston avulla voi saada perustiedot elintarvikepakkauksiin käytettävistä materiaaleista, menetelmistä ja pakkauksen tehtävistä. Pakkaamisen ympäristövaikutuksia tarkastellaan kokoavasti omassa erillisessä osiossa.

Sivuille on myös koottu linkkejä muille pakkaamista käsitteleville sivuille. Oppimateriaalia voidaan käyttää itsenäiseen tai ohjattuun opiskeluun. Asiaa esittävien sivujen lisäksi sivuilla on jonkin verran myös tehtäviä ja ohjeita ja ideoita omien opintotehtävien tekemiseen.

Tekijät
Irma Häikiö, Timo Ingalsuo, Jorma Riihikoski