Oppaat ja käsikirjat

Esteettömästi toisen asteen opintoihin

Erityinen tuki Tasa-arvo ja osallisuus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Esteettömästi toisen asteen opintoihin

Esteettömästi toisen asteen opintoihin
(pdf, 233.69 KB)

Lataa

Opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

Tämä opas on tarkoitettu toisen asteen opintoja tarjoaville koulutuksen järjestäjille ja kaikille esteettömyysajattelusta ja joustavien opintopolkujen rakentamisesta kiinnostuneille. Oppaassa käsitellään erityisesti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen esteetöntä opiskelijavalintaa, mutta myös esteetöntä opiskelua yleisellä tasolla. Esteettömässä ympäristössä jokainen opiskelija tai opiskelijaksi pyrkivä pystyy toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja täysivaltaisesti kaikissa  koulutukseen hakeutumisen tai opiskelun vaiheissa. 

Esteetön opiskelijavalinta on erityisen tärkeä toiselle asteelle pyrkivien nuorten yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi. Erityisen tärkeä se on nuorille, joilla on opiskelun tai oppimisen esteitä vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Esteettömän opiskelijavalinnan ja opiskelun tavoitteena on tukea koulutuksen loppuun saattamista sekä jatko-opintoihin tai työelämään siirtymistä. 

Oppaassa myös jäsennetään esteettömyyskäsitettä sekä sen suhdetta rinnakkaisiin saavutettavuuden ja inkluusion käsitteisiin. Laajemman Design for All -käsitteen kautta avataan esteettömyyden merkitystä yhteiskunnassa yleisesti.

Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978-952-13-5907-1
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2014:10
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi