Raportit ja selvitykset

Etäopetuksen tilannekuva koronapandemiassa vuonna 2020

Koronavirus Digitaalisuus Opetus ja ohjaus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Etäopetuksen tilannekuva koronapandemiassa vuonna 2020
(pdf, 2.42 MB)

Lataa

Miten suomalainen perusopetus ja toisen asteen koulutus onnistuivat etäopetukseen siirtymisessä ja sen toteuttamisessa keväällä 2020, kun koronapandemia pakotti sulkemaan koulut ja oppilaitokset lähes kaikkialla maailmassa? Miten etäopetusta toteutettiin Euroopassa sekä maailmalla? Onko jotain, mistä voisimme ottaa opiksi ja minkä pohjalta voisimme kehittää koulutusta tulevaisuudessa?  

Tässä Opetushallituksen selvityksessä tarkastellaan kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät koronapandemian aiheuttamaan koulujen ja oppilaitosten etäopetukseen vuoden 2020 aikana.  

Selvitys koostuu kolmesta kokonaisuudesta: mikä perus- ja toisen asteen koulutuksen digitalisaation taso on ollut ennen koronapandemiaa, millainen kansainvälinen tilannekuva on ollut etäopetuksen osalta eri maissa ja kansainvälisten järjestöjen arvioimana, sekä mitä eri tutkimukset ja selvitykset toteavat etäopetuksen sujumisesta suomalaisessa perus- ja toisen asteen koulutuksessa poikkeusolojen aikana. 

Selvityksen sisältöjä toivotaan käytettävän hyödyksi kansallisessa ja paikallisessa koulutuksen kehittämistyössä.

Tekijät
Jaakko Vuorio, Matti Ranta, Kimmo Koskinen, Tuula Nevalainen-Sumkin, Juho Helminen, Anni Miettunen
Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6736-6
Sarja
Raportit ja selvitykset 2021:4
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi