Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 1A/2017: Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön

Henkilöstökoulutus Kansainvälistyminen Perusopetus Lukiokoulutus
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 1A/2017

faktaa_express1a_2017.pdf
(pdf, 1.8 MB)

Lataa

Kokemuksia opettajien Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutuksista suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa.

EU:n Erasmus+ -ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, jotka sisältävät mm. oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien ulkomaanjaksoja. Peruskoulujen ja lukioiden opettajien jaksot tarkoittavat täydennyskoulutusta ulkomailla.

Ohjelmassa korostetaan, että täydennyskoulutushankkeet suunnitellaan koulun omista tarpeista lähtien. Näin hanke hyödyttää yksittäisen opettajan sijasta koko koulua ja vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin. Täydennyskoulutuksen tulee myös kytkeytyä opetussuunnitelmaan sekä koulun toimintastrategiaan ja sen kehittämiseen.

Suomi oli vuonna 2016 mukana kansainvälisessä selvityksessä, jossa kartoitettiin sitä, miten hyvin ohjelman tavoitteet toteutuvat koulujen täydennyskoulutushankkeissa ja miten toiminnan vaikutukset näkyvät kouluyhteisössä. Tässä julkaisussa esitellään Suomen kansalliset tulokset.
6 s.

Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6344-3
ISBN painettu
978-952-13-6343-6
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä