Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen

Perusopetus Liikunta
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 1A/2018

faktaaexpress_1a_2018.pdf
(pdf, 6.11 MB)

Lataa

Tiivistelmä tilannekatsauksesta.

Liikunta on kasvuympäristön tarjoama oppimisväylä, josta on olemassa paljon tutkimustietoa. Vapaa-ajalla tapahtuvan liikunnan on esimerkiksi todettu olevan yhteydessä hyvään koulumenestykseen, vahvistavan lasten tiedollista toimintaa ja vaikuttavan myös siihen, miten luokassa käyttäydytään.

Koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia alettu tutkia enemmän vasta viime vuosien aikana. Uutta tietoa on julkaistu erityisesti koulupäivän aikaisen liikunnan yhteyksistä koulumenestykseen ja tiedolliseen toimintaan, mutta myös oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen toimintaan kouluympäristössä.

Mitä tutkimukset ovat sitten paljastaneet koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista? Opetushallitus sekä LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tilannekatsauksen, johon on koottu tietoa vuosien 1990─2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista. Tämä Faktaa Express sisältää tiivistelmän tilannekatsauksen sisällöstä.

6 s.

Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6455-6
ISBN painettu
978-952-13-6454-9
Sarja
Fakta Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä