Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 1A/2020: Koulutus kuuluu kaikille. Tietoa ja tilastoja oppimisen tuesta eri koulutusasteilla.

Erityinen tuki Henkilökohtaistaminen Tilastot Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 1A/2020

Faktaa Express 1A 2020
(pdf, 1.32 MB)

Lataa

Moni oppijoista tarvitsee koulutuspolkunsa varrella tukea oppimiseensa. Osa kaipaa tukea koko opiskelunsa ajan, osalla tuen tarve on väliaikainen. 

Oppimisen tukea on saatavilla kaikilla koulutusasteilla. Niistä kaikilla seurataan omaa lainsäädäntöä ja terminologiaa, mutta yhteistä ovat yksilölliset, oppijan tarpeiden mukaiset ratkaisut.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa kerrotaan siitä, miten oppimisen tuki on eri asteilla järjestetty, ja tarjotaan tilastotietoa tuen toteutumisesta vuosina 2012─2018. Pääpaino on perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. 

(2. korjattu versio 2.2.2021)

Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6661-1
ISBN painettu
978-952-13-6660-4
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951