Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 1A/2021: Uudenlaista yhteistyötä ja kotikansainvälistymistä. Korkeakoulujen henkilöstön kokemukset Erasmus+ -ohjelman vaihtojaksoista

Kansainvälistyminen Korkeakoulutus
Julkaisun kansikuva

Faktaa Express 1A_2021
(pdf, 1.69 MB)

Lataa

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, jolla tuetaan eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman korkeakouluille suunnattujen toimintojen avulla edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Opiskelijaliikkuvuuden lisäksi ohjelma tukee korkeakoulujen opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuutta sekä Eurooppaan että Euroopan ulkopuolisiin maihin. 

2000-luvun kuluessa Erasmus+ -opettajavaihdossa on ollut yli 19 000 ja henkilökuntavaihdossa yli 11 000 suomalaisen korkeakoulun edustajaa. Samana aikana Suomeen on tullut vaihtoon vajaat 34 000 edustajaa muiden ohjelma- ja kumppanimaiden korkeakouluista. 

Millaisia vaikutuksia korkeakoulujen henkilökunnan kansainvälisellä liikkuvuudella sitten on? Mitä ulkomaanjaksolla olleet itse saavat? Miten he uskovat henkilöstöä ulkomaanjaksolle lähettäneiden ja vastaanottaneiden suomalaisten korkeakoulujen hyötyneen? 

Tässä Faktaa Express -julkaisussa paneudutaan Suomesta lukuvuonna 2018–2019 lähteneen ja tänne tulleen korkeakouluhenkilöstön kokemuksiin Erasmus+ -ohjelmasta. Aineistona ovat Euroopan komission EU Survey -palautelomakkeet, joilla henkilöstöliikkuvuuteen osallistuneilta kysytään lähtöpäätökseen motivoineita tekijöitä, tyytyväisyyttä ulkomaanjaksoon sekä ulkomaanjakson vaikutuksia. Tarkastelussa olivat 2037 Suomesta lähteneen ja 2863 Suomeen tulleen vastaukset. 
 

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6754-0
ISSN pdf
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi