Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 2A/2015: Mitä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kouluttaminen maksaa?

Kansainvälistyminen Tilastot Korkeakoulutus
Faktaa Express 2A/2015 kansikuva

Faktaa Express 2A/2015
(pdf, 891.48 KB)

Lataa

Näkökulmia opiskeluajan taloudellisiin vaikutuksiin Suomessa.

Julkaisu pohjautuu CIMOn Valtion taloudellisesta tutkimuslaitokselta (VATT) tilaamaan selvitykseen, jossa tarkastellaan ensimmäistä kertaa ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluajan taloudellisia vaikutuksia Suomelle.

Tarkastelu on tarpeen, sillä ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut alle 10 vuodessa. Suomalaisissa korkeakouluissa heitä oli 2013 lähes 20 000, joista noin puolet ammattikorkeakouluissa ja noin puolet yliopistoissa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytoinnilla on monenlaisia vaikutuksia korkeakoulujen toimintaan, opiskelijoiden osaamiseen sekä laajemmin yhteiskuntaan.

6 s.

ISBN pdf
978-951-805-656-3
ISBN painettu
978-951-805-655-6
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi