Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 2A/2017: Ulkomaille lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä opiskelija

Kansainvälistyminen Korkeakoulutus
Julkaisun kansikuva - Faktaa Express 2A/2017

faktaaexpress2a_2017.pdf
(pdf, 1.72 MB)

Lataa

Tuloksia Global Mindedness -kyselystä

CIMOn (nyk. Opetushallitus) Global Mindedness -kyselyllä selvitettiin opiskelijavaihdon tai kansainvälisen harjoittelun kaltaisten ulkomaanjaksojen vaikutuksia opiskelijan asenteisiin vuosina 2013–2016. Siinä mitattiin opiskelijan suhtautumista erilaisen kohtaamiseen sekä ulkomaanjakson aikana tapahtuvia muutoksia. Pilottivaiheen jälkeen kyselyä laajennettiin myös niille opiskelijoille, jotka eivät ulkomaille lähde; näin saatiin vertailuaineisto ulkomaanjaksolle lähtevien ja vain kotimaassa opiskelevien kesken.

Tässä Faktaa Express -julkaisussa tarkastellaan näiden opiskelijaryhmien vertailun perusteella sitä, ovatko ulkomaanjaksolle lähtevät opiskelijat jollakin tavalla valikoitunutta joukkoa ja suhtautuvatko he erilaisen kohtaamisen eri tavalla kuin vain Suomessa opiskelevat toverinsa. Lisäksi vedetään yhteen Global Mindedness -kyselyn tuloksia kolmen vuoden ajalta.

6 s.

Tekijät
Irma Garam
Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6379-5
ISBN painettu
978-952-13-6378-8
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi