Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 3/2015: Korkeakoulutus Suomen kehitysyhteistyössä

Kansainvälistyminen Tilastot Korkeakoulutus
Faktaa Express 3/2015 kansikuva

Faktaa Express 3/2015
(pdf, 822.5 KB)

Lataa

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmien arvioinnin tuloksia.

North–South–South- ja HEI ICI -ohjelmat tukevat suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita. Ulkoasiainministeriö rahoittaa ohjelmat Suomen kehitysyhteistyövaroista ja CIMO toimii ohjelmien hallinnoijana.

Ulkoasiainministeriö teetti vuonna 2014 molempia ohjelmia koskevan arvioinnin FCG Oy:llä. Arviointi pohjautuu kirjallisen aineiston lisäksi haastatteluihin Suomessa sekä kenttätyöhön Vietnamissa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa. Tässä julkaisussa esitellään arvioinnin keskeiset tulokset.

6 s.

Julkaisuvuosi
2015
ISBN pdf
078-951-805-660-0
ISBN painettu
978-951-805-659-4
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi