Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 3A/2014: KAIKKEA EI OPITA KOULUSSA!

Kansainvälistyminen Kulttuurinen moninaisuus Nuorisotyö
Faktaa Express 3A/2014 kansikuva

Faktaa Express 3A/2014
(pdf, 831.63 KB)

Lataa

Koulussa ei opita kaikkea, vaan epämuodolliset oppimismenetelmät ovat vähintäänkin yhtä tehokkaita tärkeiden taitojen oppimisen kannalta kuin perinteinen kouluopetus ja jossain tapauksissa jopa tehokkaampia.

Näin kiteyttää kansainvälinen selvitys, joka tutki oppimista EU:n Youth in Action –hankkeissa. EU:n Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöistä seurantaa on tehty vuodesta 2008 lähtien Innsbruckin yliopiston kasvatustieteiden laitoksen koordinoimana ja mukana on 16 maan kansalliset ohjelmatoimistot tutkimuskumppaneineen. Tässä julkaisussa keskitytään erityisesti niihin tuloksiin, joita nousi esille suomalaisten osallistujien ja hankevetäjien haastatteluissa.

6 s.

Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978-951-805-605-1
ISBN painettu
978-951-805-604-4
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä