Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 5A/2014: Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistyminen Suomeen

Tilastot Korkeakoulutus
Faktaa Express 5A/2014 kansikuva

Faktaa Express 5A/2014
(pdf, 773.28 KB)

Lataa

Ulkomaalaisten opiskelijoiden tilanne vuosi valmistumisen jälkeen

Vuonna 2012 runsaat 2 800 ulkomaalaista opiskelijaa suoritti tutkinnon suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja korkeakouluista valmistuneiden ulkomaalaisten määrät ovat Suomessa kasvaneet. Ulkomaalaisia opiskelijoita Suomen korkeakouluissa on lähes 20 000. Mitä suomalaisen korkeakoulutuksen saaneelle joukolle tapahtuu valmistumisen jälkeen? Jäävätkö he Suomeen vai päätyvätkö muualle?

Edellisessä Faktaa Express -julkaisussa (4A/2014) tarkasteltiin ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellisia vaikutuksia. Keskeiseksi muodostui se, jääkö nuori aikuinen opiskelumaahansa tekemään töitä ja talouden rattaita pyörittämään. Tässä Faktaa Express -julkaisussa luodaan katsaus siihen, mitä tiedämme ulkomaalaisten opiskelijoiden tilanteesta vuosi valmistumisen jälkeen.

6 s.

Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978-951-805-626-6
ISBN painettu
978-951-805-625-9
Sarja
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN painettu
2242-2951
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi