Raportit ja selvitykset

Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti

Koulutuksen kehittäminen Humanistiset ja taidealat
Graafien teollisuuden osaamistarveraportin kansikuva

Graafisen teollisuuden osaamistarveraportti
(pdf, 514.59 KB)

Lataa

Opetushallitus toteutti Graafisen teollisuuden osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui viestintäalan koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Tekijät
Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman
Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978-952-13-5683-4
ISBN painettu
978-952-13-5682-7
Sarja
Raportit ja selvitykset 2013:13
ISSN pdf
1798-8926
ISSN painettu
1798-8918
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi