Oppaat ja käsikirjat

Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 2014

Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus
Julkaisun Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 2014 kansikuva.

Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 2014
(pdf, 278.93 KB)

Lataa

Tämä kriteeristö on kehitetty koulutuksen järjestäjän hanketoiminnan ja yksittäisen hankkeen arviointiin.

Tämä opas sisältää hanketoiminnan ja yksittäisen hankkeen vertaisarviointiin tarkoitetut arviointialueet, indikaattorit ja esimerkkejä arviointikriteereistä. Nämä on muokattu eurooppalaisen vertaisarviointimenettelyn (The European Peer Review) periaatteiden pohjalta hanketoiminnan arviointiin soveltuvaksi Opetushallituksen koordinoimassa kehittämisryhmässä.

Oppaan lähtökohta on käytännönläheinen: se auttaa hanketoimijoita ja vertaisarvioijia arvioimaan koulutusorganisaation hanketoimintaa tai yksittäistä arvioinnin kohteena olevaa hanketta.

Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978–952–13–5781–7
ISBN painettu
978–952–13–5780–0
Sarja
Oppaat ja käsikirjat
ISSN pdf
1798–8969
ISSN painettu
1798–8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi