Opettajan aineisto

Häntä jäässä ja muita juttuja

Perusopetus Äidinkieli ja kirjallisuus

Opettajan aineisto sisältää teokseen liittyviä monipuolisia tehtäviä.

Aineistossa on tietoa teoksesta ja siihen valituista kaunokirjallisista kertomuksista. Jokaiseen kertomukseen on laadittu tehtäviä, joita voi hyödyntää osana oppitunteja ja kirjallisuuden opetusta. Lisäksi aineisto sisältää yleisiä ja suomea toisena kielenä opiskeleville oppilaille suunnattuja tehtäviä.

Tekijät
Anri Kuivalainen
Julkaisuvuosi
2021
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi