Oppimateriaali

Hi2 - teollisuusyhteiskunnan synnystä nykyaikaan

Maahanmuuttajakoulutus Historia

HiMa on aikuisille maahanmuuttajille suunnattu kielitietoinen historian oppikirja. Oppimateriaali noudattaa aikuisten perusasteen opetussuunnitelmaa, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös yläkoulun, LUVA:n ja lukion kurssien kielitietoisena tukimateriaalina. HiMa-hanke on toteutettu vuonna 2016 Opetushallituksen ja Eiran aikuislukion rahoituksella.

Tekijät
Aleksi Valtonen
Julkaisuvuosi
2019