Raportit ja selvitykset

Hiljaisia ääniä

Hyvinvointi Koronavirus Opetus ja ohjaus Oppilas- ja opiskelijahuolto Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus
Kannen kuva

Hiljaisia ääniä
(pdf, 726.47 KB)

Lataa

Nuorten kokemuksia koronapandemian vaikutuksesta hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja oppimiseen

Tässä Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittaman Resilientti koulu ja koulutus (EduRESCUE) -hankkeen tutkijoiden kirjoittamassa raportissa tarkastellaan nuorten omia kokemuksia koronapandemian vaikutuksista hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja oppimiseen. Raportin tavoitteena on niin sanottujen ”hiljaisten äänten” kuuleminen eli sellaisten nuorten kokemusten tarkastelu, jotka usein jäävät yhteiskunnallisessa päätöksenteossa huomiotta.   

Verkkopohjainen kysely laadittiin yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. EduRESCUE-hankkeen yhteistyötahot Autismiliitto, HelsinkiMissio, Kuurojen Liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Suomen Vanhempainliitto ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt jakoivat kyselyä sosiaalisen median eri kanavissa. Kyselyyn vastasi 534 Suomessa asuvaa nuorta, jotka olivat iältään keskimäärin 18,24 vuotta. Tämän lisäksi nuorten ääniä kuultiin esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kanssa järjestetyn nuorten digiraadin ja Autismiliiton toteuttamien nuorten haastattelujen kautta. 

Raportissa kuvataan nuorten kokemuksia hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden ja yksinäisyyden, koulunkäynnin sekä oppimisen haasteista koronapandemian aikana, mutta myös pandemia-ajan tuomista myönteisistä puolista. Raportin kautta saadaan tietoa siitä, miten vastaavien kriisitilanteiden aikaista resilienssiä – eli joustavuutta ja kykyä toipua vastoinkäymisistä – voitaisiin sekä yksilö- että yhteisötasolla vahvistaa. Tulosten pohjalta esitetään suosituksia esimerkiksi opettajille, opetuksen järjestäjille, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville sekä päättäjille.
 

Tekijät
Venla Panula, Noona Kiuru, Sanni Pöysä, Niina Junttila, Matilda Sorkkila, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Eija Pakarinen
Julkaisuvuosi
2023
ISBN pdf
978-952-13-6886-8
Sarja
Raportit ja selvitykset 2023:2
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi