Esitteet

Hyvän ohjauksen kriteerit

Opetus ja ohjaus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Hyvän ohjauksen kriteerit

Hyvän ohjauksen kriteerit
(pdf, 235.58 KB)

Lataa

Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

Hyvän ohjauksen kriteerit on suositus, joka on laadittu perusopetuksen, lukiokoulutuksen
ja ammatillisen koulutuksen ohjauksen laadun kehittämistä ja varmistamista varten. Hyvän
ohjauksen valtakunnallisten kriteereiden tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja
monipuolista tarjontaa sekä varmistaa lasten ja nuorten laadukkaan ohjauksen saatavuus
asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. 

Tämä julkaisu koostuu kahdesta osasta, hyvän ohjauksen kriteerien perusteluosasta
sekä varsinaisista kriteereistä. 

Tekijät
Opetushallitus
Julkaisuvuosi
2014
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi