Opettajan aineisto

Ihmisterveysoppi - terveystiedon aineistokokonaisuus

Terveystieto

Aineisto soveltuu erinomaisesti 9–10-vuotiaiden terveystiedon asioiden opetukseen ja monilta osin myös alimmille luokille. Siinä syvennytään ihmisyyden ihmeisiin lapsen ymmärtämällä tavalla. Ihmisterveysopin avulla lapsi saa valmiudet oman ja toisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja eväitä kohdata pian alkavan murrosiän haasteet. Palautteiden ja yksityiskohtaisten tuntikuvausten kautta opettaja voi jo etukäteen luoda kuvan siitä, miten tunteihin suhtaudutaan koulussa ja kotona.

Materiaali on toteutettu yhteistyössä Väestöliiton kanssa.

Tekijät
Raisa Cacciatore, Väestöliitto