Oppaat ja käsikirjat

Jämställdhetsarbete i praktiken

Hyvinvointi
OPH publication

144301_jamstalldhetsarbete_i_praktiken.pdf
(pdf, 2.4 MB)

Lataa

Erfarenheter från andra stadiets utbildning på svenska

Ett jämställt bemötande borde vara en självklarhet, även i skolan. Ändå visar undersökning efter undersökning hur flickor och pojkar både bemöts och bedöms olika.

Läroanstalter på andra stadiet är enligt jämställdhetslagen skyldiga att tillsammans med studerande och personal utarbeta en jämställdhetsplan.

Utbildningsstyrelsen och Folkhälsans Förbund ger på svenska ut en handbok för att hjälpa och stödja skolorna att arbeta fram en sådan plan. Målet är att erbjuda konkreta verktyg och metoder för skolorna att planera, dokumentera och utvärdera sitt jämställdhetsarbete.

För att utreda skolornas behov av stöd har jämställdhetsintegrerare Malin Gustavsson vid Folkhälsans förbund intervjuat rektorer och jämställdhetsansvariga inom andra stadiets utbildning på svenska. Intervjuerna bekräftar hur viktigt det är med lokal förankring och att skolorna hittar sitt eget sätt att arbeta, eftersom det handlar om olika skolor, allt från små gymnasier till stora yrkesläroanstalter. 

Handboken innehåller bland annat beskrivningar av hur olika skolor konkret gått till väga och vilka fallgropar som finns på vägen. 

Tekijät
Malin Gustavsson
Julkaisuvuosi
2012
ISBN pdf
978-952-13-5265-2
ISBN painettu
978-952-13-5264-5
Sarja
Guider och handböcker 2012:7
ISSN pdf
ISSN 1798-9078
ISSN painettu
ISSN 1798-906X
Julkaisu saatavana kielillä
Ruotsiksi