Määräykset ja ohjeet

Järjestyssääntöjen laatiminen

Hyvinvointi Oppimisympäristö Turvallisuus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Järjestyssääntöjen laatiminen kansikuva

Järjestyssääntöjen laatiminen
(pdf, 216.23 KB)

Lataa

Ohje 1/012/2016

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea koulutusta koskevan lainsäädännön nojalla järjestettyä koulujen ja oppilaitosten työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa. Opetushallitus on laatinut ohjeen tukemaan koulujen järjestyssääntöjen laatimista. 

Näissä ohjeissa kuvataan järjestyssääntöjen laatimisessa huomioon otettavia seikkoja sekä esitetään perusopetuksen osalta esimerkkiluettelo asioista, joista järjestyssäännöissä voidaan määrätä. Esimerkkiluetteloa voidaan soveltaa myös lukion ja ammatillisen oppilaitoksen järjestyssääntöjä laadittaessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve.
 

Julkaisuvuosi
2016
ISBN pdf
978-952-13-6252-1
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2016:2
ISSN pdf
1798-8888
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi