Oppaat ja käsikirjat

Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa

Johtaminen ja hallinto Lainsäädäntö Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa

julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa.pdf
(pdf, 269.89 KB)

Lataa

Opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön

Julkisuuslaissa on säännöksiä asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä hyvästä tiedonhallintatavasta ja viranomaisen tiedonantovelvollisuudesta. Oppaassa kerrotaan asiakirjojen julkisuuden ja salassapidon määräytymisestä. 

Opas on tarkoitettu kaikille kouluille ja oppilaitoksille ja muille opetustoimesta vastaaville tahoille. 

Tässä erillispainoksessa (verkkojulkaisu) on uudistettu julkisuutta ja salassapitoa koskevat osat vuonna 2013 julkaistusta oppaasta Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. Erillispainoksessa on otettu huomioon vuoden 2014 alusta voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja vuoden 2018 alusta voimaan tullut ammatillisesta koulutuksesta annettu laki sekä koulutuksen lainsäädäntöön viime vuosina tehtyjä muutoksia.

Tekijät
Pirjo Vehkamäki, Matti Lahtinen, Ulla Vanttaja
Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6510-2
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2018:5a
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi