Raportit ja selvitykset

Kaksivuotinen esiopetus

Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Opetussuunnitelma Esiopetus
Kannen kuva: Kaksivuotinen esiopetus -julkaisu

kaksivuotinen_esiopetus.pdf
(pdf, 854.12 KB)

Lataa

Alustava selvitys 2019

Opetushallituksen selvityksessä kaksivuotisesta esiopetuksesta käsitellään erityisesti lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin liittyviä muutostarpeita. Selvitys perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantoon ja se on luonteeltaan alustava.  Selvityksessä tarkastellaan esiopetuksen ja 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen nykytilaa Suomessa. Mukana on myös lyhyt kansainvälinen vertailu. Opetushallitus kuvaa opetussuunnitelmien muutostarpeita sekä esittää viisi eri vaihtoehtoa lainsäädännön muutoksille. Selvitys nostaa esille useita kehittämisen tarpeita, jotka tulee jatkossa ottaa huomioon. 

Esiopetus on tunnettu ja suosittu osa lasten oppimisen polulla. Maksuton kaksivuotinen esiopetus lisäisi lasten yhdenvertaisuutta ja loisi hyvän perustan lasten kannalta laadukkaiden palvelujen järjestämiselle.  Uudistus loisi myös mahdollisuuden kehittää edelleen esiopetuksen lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan oppimiseen perustuvaa opetussuunnitelmaa. 

Tekijät
Arja-Sisko Holappa, Kati Costiander, Sanna Haanpää, Pia Kola-Torvinen ja Petra Packalen
Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6567-6
Sarja
Raportit ja selvitykset 2019:2a
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi