Raportit ja selvitykset

Katsaus suomalaista koulutusvientiä koskevaan tutkimus- ja selvityskirjallisuuteen vuosilta 2010‒2019

Koulutusvienti
Kannen kuva: Katsaus suomalaista koulutusvientiä koskevaan tutkimus- ja selvityskirjallisuuteen vuosilta 2010‒2019

Katsaus suomalaista koulutusvientiä koskevaan tutkimus- ja selvityskirjallisuuteen vuosilta 2010‒2019
(pdf, 1.45 MB)

Lataa

Tämä selvitys kartoittaa suomalaisesta koulutusviennistä vuosien 2010–2019 aikana toteutetut ja meneillään olevat tutkimukset. Selvityksessä tarkasteltiin koulutusvienti-ilmiötä laajasta näkökulmasta niin, että sillä tarkoitetaan kaikkea koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai osaamisen siirtoon pohjautuvaa liiketoimintaa, josta muotoillusta tuotteesta tai palvelusta ulkomainen taho maksaa.

Katsaus tarjoaa koulutusvientiä koskevasta tutkimuskirjallisuudesta lyhyet ja selkokieliset tiivistelmät laajan asiantuntijayleisön käyttöön (koulutusvientiä toteuttavat tahot, virkamiehet, asiantuntijat ja tutkijat). Katsaus kattaa koulutusvientiä koskevan tutkimuskirjallisuuden sekä opinnäytetyöt, taulukon meneillään olevista koulutusvientiä koskevista tutkimushankkeista sekä koulutusvientiä käsittelevät kansalliset strategiat. 

Tekijät
Henna Juusola, Terhi Nokkala
Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6636-9
Sarja
Raportit ja selvitykset 2019:11
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi