Oppaat ja käsikirjat

Kestävä tulevaisuus

Ilmasto Koulutuksen kehittäminen Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Ympäristöoppi
Opas oppimisen, toimintakulttuurin ja arkikäytäntöjen kehittämiseen kasvatuksen ja koulutuksen maailmassa

Opas sisältää kestävää kehitystä avaavan sisällön lisäksi neuvoja, materiaaleja ja tapausesimerkkejä, joita voi hyödyntää omassa kasvatus- ja opetustyössä. Näkökulmia voi käyttää myös oman työ- ja oppijayhteisön arvokeskustelun ja muun rakentavan dialogin pohjalla sekä ajatusten herättelyssä. 

Toimeliaita ja toiveikkaita hetkiä kestävyyden tielle!

Tekijät
Päätoimittajat Hanna Pohjonen ja Anjuli Korhonen
Julkaisuvuosi
2021
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi