Oppaat ja käsikirjat

Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen

Perusopetus Äidinkieli ja kirjallisuus Yleissivistävä koulutus
Kieli koulun ytimessä

Kieli koulun ytimessä
(pdf, 1.11 MB)

Lataa

Mitään oppiainetta ei voi opettaa käyttämättä kieltä. Koulussa opetetaan äidinkieltä ja muita kieliä, mutta harvoin ajatellaan sitä, että kieliä tarvitaan myös muiden oppiaineiden opetuksessa ja lisäksi kaikessa muussakin koulun toiminnassa. Kielikasvatus pyrkii tunnistamaan ja tekemään näkyväksi toisaalta koulun kaikkia kieliaineita yhdistäviä tehtäviä ja toisaalta kielten roolia koulun kasvatus- ja opetustehtävässä laajemminkin.

Tämän julkaisun painopiste on eri kieliaineita yhdistävien tehtävien tunnistamisessa ja näkyväksi tekemisessä. Julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan kielikasvatuksen keskeisiä käsitteitä ja tehtäviä, niiden kuvaamista opetussuunnitelman perusteissa ja toteutustapoja opetuksessa. Toisessa osassa on suppeat kuvaukset Suomessa puhutuista kielistä. Kuvausten tarkoituksena on antaa kaikille kieliaineiden ja muidenkin oppiaineiden opettajille tietoa siitä kielimaisemasta, jossa elämme, käytettäväksi omassa opetuksessa. 

Tämä julkaisu on valmistunut aikana, jolloin kotoinen kielimaisemamme on myllerryksen kourissa. Suomessa asuu toistaiseksi varsin vähän maahanmuuttajataustaista väestöä verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Tähän on tulossa muutos, joka tulee näkymään monin tavoin eri puolilla maata. Se, mikä on nyt jo arkipäivää suurimmissa kaupungeissa, voi olla uutta monilla paikkakunnilla. On tärkeää tiedostaa, että tähän tilanteeseen kielikasvatus tarjoaa työkaluja. Koulu ja kieliaineiden opettajat ovat uudessa tilanteessa paljon vartijoina. 

Tekijät
Anna-Kaisa Mustaparta (toim.)
Julkaisuvuosi
2015
ISBN pdf
ISBN 978-952-13-6257-6
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2015:15
ISSN pdf
ISSN 1798-8969
ISSN painettu
ISSN-L 1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi