Raportit ja selvitykset

Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti

Koulutuksen kehittäminen
Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportin kansikuva

Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti
(pdf, 332.19 KB)

Lataa

9.9.2011 päivitetty versio, päivitykset on merkitty alaviitteillä.

Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti on tuotettu osana Opetushallituksessa toteutettavaa ESR-rahoitteista Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) –hanketta. Raportissa on esillä kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoista ja toimijoista koostuneen ryhmän määrittelemiä tulevaisuuden osaamistarpeita alalle. Osaamistarpeiden määrittelyn taustalla ovat ryhmän laatimat erilaiset tulevaisuudenkuvat (skenaariot), jotka kuvataan raportissa. Raportissa on myös ryhmän ehdotuksia kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksen kehittämiseksi.

Tekijät
Kiinteistö- ja rakentamisalan ennakointiryhmän jäsenet ja Ulla Taipale-Lehto
Julkaisuvuosi
2011
ISBN pdf
978-952-13-4882-2
Sarja
Raportit ja selvitykset 2011:23
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi