Oppaat ja käsikirjat

Kiistanalaisia aiheita opettamassa

Hyvinvointi
Kiistanalaisia aiheita opettamassa

187091_kiistanalaisia_aiheita_opettamassa.pdf
(pdf, 1.72 MB)

Lataa

Kiistanalaisten aiheitten opettaminen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin

Opettajan koulutuspaketti

Tämä julkaisu pohjautuu opettajien koulutuspakettiin Elämää kiistojen keskellä: kiistanalaisia aiheita opettamassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin; julkaisujen tarkoituksena on muodostaa kattava ammatillisen kehittymisen materiaalipaketti, joka tukee koulun toiminnan kaikkia kiistanalaisiin aiheisiin liittyviä osa-alueita.

Alkuperäisteksti on Euroopan neuvoston julkaisusta ja luvalla käännetty suomeksi.

Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6422-8
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi