Raportit ja selvitykset

Kohti jatko-opintoja ja työelämää

Elinikäinen ohjaus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Kohti jatko-opintoja ja työelämää

Kohti jatko-opintoja ja työelämää
(pdf, 1.2 MB)

Lataa

Siirtymät ammatillisen koulutuksen jälkeen

Kohti jatko-opintoja ja työelämää – Siirtymät ammatillisen koulutuksen jälkeen -selvityksessä tarkastellaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneille tarjottavan jatko-ohjauksen/jälkiohjauksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Selvityksessä esitellään koulutuksen järjestäjien kehittämiä malleja ja hyviä käytänteitä kaikkien koulutuksen järjestäjien kehittämistyön tueksi sekä tuodaan esille jälkiohjauksen kehittämistarpeita. Selvityksen loppuun on koottu aineiston pohjalta nousevia kehittämisehdotuksia.

DiaLoogin tekemä selvitys on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta, jota Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Zoomi-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tekijät
Jukka Vehviläinen
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6686-4
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi