Oppimateriaali

Kopiraittilan koulu

Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Mediataiteet Oppilaanohjaus Äidinkieli ja kirjallisuus

Opetuksen digitalisoitumisen myötä opettajat kohtaavat työssään useita kysymyksiä: Mitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa ja nuorten arjessa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Mitä aineistoja saa hyödyntää opetuksessa? Tarvitaanko käyttöön jotain lupia vai onko käyttö sallittua lain nojalla? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta opetusmateriaalista Kopiraittilan koulusta.

Kopiraittilan koulu tarjoaa peruskoulun eri luokka-asteille sopivaa, opetussuunnitelmien tavoitteita vastaavaa opetusmateriaalia verkossa. Kullekin ikäluokalle on tarjolla juuri kyseiselle ikäryhmälle suunnattua materiaalia. Tarjolla on myös materiaalia toisen asteen koulutusta sekä opettajan- ja täydennyskoulutusta varten. Materiaaleja voi käyttää oppitunnilla opettajan johdolla tai kotona itsenäisesti.

Tekijät
Kopiosto ry, Juha Kallanranta, Arja Kangasharju, Marjukka Peltonen, Kirsi Salmela, Henna Ylihärsilä,Mari Erho, Merja Kauppinen, Susanna Mononen, Kirsi Salmela,Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, JCO Digital, Tarja Petrell
Julkaisuvuosi
2014