Oppimateriaali

Kosketus - kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa

Terveystieto

Materiaali nuorten seksuaalikasvatuksen tueksi sisältää 21 oppituntia seksuaaliterveydestä. Oppitunnit on suunniteltu oppilaslähtöisesti ja nuorten arkielämään soveltuvaksi yhteistoiminnallista opetusmenetelmää soveltaen. Materiaali soveltuu hyödynnettäväksi erityisesti peruskoulujen luokkien 7–9, mutta myös toisen asteen opetuksessa.

Materiaali on tuotettu Sosiaali- ja terveysministeriön tuella yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja THL:n (ent. Stakes) sekä Helsingin ja Äänekosken kaupunkien toimesta toteutetussa Seksuaalikasvatuksen kehittämishankkeessa (2001–2004).

Tekijät
Seksuaalikasvatuksen kehittämishanke: Liinamo A, Jokinen M, Varstala S sekä hankkeen työryhmä