Oppimateriaali

Kotisuomessa.fi

Maahanmuuttajakoulutus Äidinkieli ja kirjallisuus

Kotisuomessa.fi on verkkopalvelu, jonka avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieleen ja kulttuuriin sekä työelämään liittyviä asioita. Lisäksi palvelusta löytyy aineistoa myös maahanmuuttajien ruotsin kielen opiskeluun.

Materiaalin teemat ovat

  • suomalainen yhteiskunta ja arkielämä
  • eri ammatit ja mitä ammatissa täytyy osata
  • suomalainen työelämä, työkulttuuri ja työtavat
  • luku- ja kirjoitustaidon materiaali
  • svenska (ruotsin kieli)
  • kielitaidon itsearviointi