Oppaat ja käsikirjat

Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus

Oppimisympäristö Turvallisuus Perusopetus Kotitalous
Kannen kuva: Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus

Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus
(pdf, 4.08 MB)

Lataa

Perusopetus

Kotitalous on yhteisölliseen käytännön toimintaan osallistava oppiaine, jossa korostetaan taitojen harjaantumista. Opetuksen lähtökohtana on kestävä toiminta ja vuorovaikutus arjessa. Oppilaita osallistetaan yhteisöllisiin käytännön harjoituksiin erilaisissa kodin ruokatalouden, asumisen ja kuluttajateknologian toiminnoissa. Kotitalouden oppimisympäristöksi soveltuvat vuorovaikutukseen ja osallisuuteen aktivoivat tilat. Oppilaat oppivat ajanmukaisia arjen taitoja parhaiten, kun he toimivat turvallisesti ja tekevät työtä yhdessä.

Tässä oppaassa tuodaan esiin näkemyksiä perusopetuksen kotitalouden opetustilojen teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja varustamisesta. Opasta voidaan soveltuvin osin käyttää hyväksi myös muiden kotitalouden opetus- ja kerhotilojen suunnittelussa.

Tekijät
Heli Anttalainen ja Marjaana Manninen (toim.)
Julkaisuvuosi
2013
ISBN pdf
978-952-13-5691-9
ISBN painettu
978-952-13-5699-5
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2013:10
ISSN pdf
1798-8969
ISSN painettu
1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi