Oppaat ja käsikirjat

Koulu kohtaa maailman

Kansainvälistyminen Kulttuurinen moninaisuus
Kansikuva - Koulu kohtaa maailman

138412_koulu_kohtaa_maailman.pdf
(pdf, 3.59 MB)

Lataa

Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee?

Tämä julkaisu on tarkoitettu palvelemaan globaalikasvatuksen osalta lähivuosina toteutettavaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistusta. Opetushallitus on toteuttanut yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysviestinnän, kouluverkoston ja useiden asiantuntijoiden kanssa Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen. Hanke käynnistyi syksyllä 2010 ja päättyi loppuvuodesta 2011. Hankkeessa pohdittiin maailmankansalaisuutta ja mitä osaamista eli millaisia kompetensseja maailmankansalainen tarvitsee. Hankkeen keskeiset tulokset on koottu tähän julkaisuun. 

Tekijät
Liisa Jääskeläinen ja Tarja Repo (toim.)
Julkaisuvuosi
2011
ISBN pdf
978-952-13-4931-7
ISBN painettu
978-952-13-4930-0
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2011:16
ISSN pdf
ISSN 1798-8969
ISSN painettu
ISSN 1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä