Oppimateriaali

Kouluikäisten terveyden polku

Terveystieto

Kouluikäisen terveyden polku on kodin ja koulun sekä koulun terveyden edistämisen toimijoiden yhteistyöväline. Sen keskeisiä lähtökohtia ovat:

  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
  • Kouluterveydenhuollon laatusuositukset

Terveyden polun avulla kuvataan luokka-asteittain:

  • Terveystiedon opetuksen keskeinen sisältö, kouluterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja muiden koulun yhteistyökumppaneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä toiminta.
  • Vanhempainiltojen terveysteemoja.
  • Koululaisten omia käsityksiä hyvinvoinnista ja terveyden hoitamisesta.
Tekijät
Timo Renfors, Hennariikka Virtanen, Tanja Stepanow, Mirja Huuskonen, Ritva Ojanen, Marja-Anneli Rissanen, Sirkku Ponkilainen, Timo Renfors, Teppo Laukkanen, Kristiina Viitanen