Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi


Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi

Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi
(pdf, 473.2 KB)

Lataa

Tässä muistiossa käsitellään koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä että niiden aineistojen tai palvelujen käyttöä opetuksessa. Tarkastelun painopiste on yritysyhteistyössä ja siihen liittyvän kaupallisen vaikuttamisen pelisäännöissä. Koulun ja oppilaitoksen johdon sekä opettajien ja muun opetus- ja kasvatushenkilöstön tulee olla tietoisia markkinointia ja sponsorointia koskevista säädöksistä ollessaan yritys- ja yhteisöyhteistyössä koulun tai oppilaitoksen edustajana.

Opetushallituksen muistio on suunnattu opetustoimen henkilöstölle. Yrityksille kohdennettua tietoa siitä, miten toimia kuluttajasuojalain asettamien rajojen puitteissa koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen kanssa voi lukea lisää kuluttaja-asiamiehen linjauksesta.

Markkinointi ja kaupallisuus kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa

Tekijät
Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978-952-13-5870-8
Sarja
Muistiot 2014:3
ISSN pdf
ISSN 1798-890X
ISSN painettu
ISSN-L 1798-8896
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi