Oppaat ja käsikirjat

Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen

Turvallisuus Ammatillinen koulutus
Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen kansikuva

Koulutusten järjestäjille keinoja puuttua opiskeluus soveltumattomuuteen 2015
(pdf, 852.92 KB)

Lataa

Uudistettu opas SORA-säädösten ja -määräysten toimeenpanoon ammattikoulutuksessa

SORA-säädökset ja -määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. Niiden keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta. Tämä opas on laadittu edellä mainittujen säädösten ja määräysten toimeenpanoa varten avuksi koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille. 

Oppaassa käsitellään säädösten ja määräysten toteuttamista ammatillisessa peruskoulutuksessa sekä tutkintotavoitteisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Pääosa säädöksistä ja määräyksistä koskee vain valtioneuvoston asetuksissa säädettyjä ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joita oppaassa kutsutaan SORA-tutkinnoiksi. Kaikkia tutkintoja kaikilla koulutusaloilla koskee mm. turvallista oppimisympäristöä koskevat asiat sekä koulutuksen järjestäjän mahdollisuus määrätä opiskelija menemään huumausainetestaukseen silloin, kun laissa säädetyt edellytykset testaukselle täyttyvät.

Tekijät
Asiantuntijatyöryhmä
Julkaisuvuosi
2015
ISBN pdf
978-952-13-6167-8
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2015:12
ISSN pdf
ISSN-L 1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi