Oppimateriaali

Kuin kala verkossa

Maahanmuuttajakoulutus Perusopetus Ympäristöoppi Yleissivistävä koulutus

Kuin kala verkossa poistuu käytöstä tammikuusssa 2024.

Kuin kala verkossa on suunnattu maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ympäristöopin opetukseen. Se tukee samalla suomen kielen oppimista. Sitä voi hyödyntää valmistavassa opetuksessa sekä 3-6. luokkalaisten opetuksessa.
Sisältö on monipuolinen: kalan rakenne, hengittäminen, käsittely, kalalahkot, lisääntyminen ja ravintoketjut. Oppilas tutustuu myös tyypillisiin suomalaisiin kalalajeihin ja kalastusmuotoihin. Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi oppitunnin aloituksessa, kolmen oppitunnin kokonaisuutena tai oppilaan itsenäisenä oppimistuokiona.
Materiaalin kieli on pyritty pitämään selkeänä, maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle ymmärrettävänä. Kalastukseen kuitenkin liittyy vaikeita käsitteitä, joita ei voi korvata toisilla sanoilla. Hyödynnämme animaatioissa Mirjamin ja Aaronin välistä keskustelua, jotta haastavat käsitteet avautuisivat paremmin. 

Tekijät
Minna Takalo, Niina Oksman, Aurora Ala-Kahri, Ronny Isaksson, Minna Takalo, Markku Tuulenkari, Karhutuotanto, Ubiikki Oy
Julkaisuvuosi
2018