Oppaat ja käsikirjat

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa

Perusopetus Lukiokoulutus Elämänkatsomustieto Uskonto Yleissivistävä koulutus
Kulttuuriperintökasvatus tukee uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista. Se vahvistaa kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä auttaa lapsia ja nuoria rakentamaan kulttuuri-identiteettiään.

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta. Aineisto sisältää runsaasti linkkejä materiaaleihin, joita voi hyödyntää alakoulun, yläkoulun ja lukion katsomusaineiden opetuksessa.

Tekijät
Vihreälehto, I.
Julkaisuvuosi
2021
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi