Raportit ja selvitykset

Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa

Kansainvälistyminen Tasa-arvo ja osallisuus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Aikuiskoulutus
Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? kansikuva

Kuuluuko kansainvälisyys kaikille?
(pdf, 491.78 KB)

Lataa

Koska tasavertaiset mahdollisuudet koulutuksessa ovat keskeinen tavoite Suomen koulutuspolitiikassa, tulisi myös kansainvälistymistä tarkastella tasa‐arvoisten mahdollisuuksien näkökulmasta.

Selvitys tarkastelee kansainvälistymismahdollisuuksien tasa‐arvoa CIMOn hallinnoimissa koulutusohjelmissa. Miten teema näkyy CIMOn toimintaa ohjaavissa politiikka‐ ja strategia‐asiakirjoissa ja ohjelmien taustadokumenteissa? Miten koulutusohjelmissa käytännössä edistetään  kansainvälistymismahdollisuuksien tasa‐arvoa tällä hetkellä? Selvitys on osa laajempaa Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa -hanketta.

35 s.

Tekijät
Anne Siltala
Julkaisuvuosi
2013
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi