Raportit ja selvitykset

Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt

Perusopetus
Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt -julkaisun kansi

Selin-Grönlund, P., Rainò, P., Martikainen, L. Kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärä ja opetusjärjestelyt. 2014.
(pdf, 1.25 MB)

Lataa

Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärää ja opetusjärjestelyjä perusopetuksessa lukuvuonna 2013–2014. Selvityksen pohjana käytettiin tietoja, jotka saatiin kyselystä kaikkiin Suomen peruskouluihin.

Selvitys on historiallinen siinä mielessä, että kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden tilannetta ei ole aiemmin selvitetty kielellisestä näkökulmasta.Muutenkin selvityksessä on haluttu nostaa esille kielten käytön näkökulmaa sekä kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden monikielisyyttä ja sitä tukevan kielellisen toimintaympäristön merkitystä. Lisäksi tässä selvityksessä on ensimmäistä kertaa tarkasteltu kieliolojen rinnalla myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumista viittomakielisten oppilaiden näkökulmasta.

Koska kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä rehtoreille, selvitys ei sisällä opettajien, vanhempien tai oppilaiden näkemyksiä. Vastausten raportoinnin lisäksi lopussa on esitetty myös toimenpide-ehdotuksia tulevaisuuden kehittämistyötä varten.

Tekijät
Pirkko Selin-Grönlund, Päivi Rainò ja Liisa Martikainen
Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978–952–13–5779–4
Sarja
Raportit ja selvitykset 2014:11
ISSN pdf
1798-8918
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi