Oppaat ja käsikirjat

Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas

Oppimisympäristö Perusopetus Lukiokoulutus
Kannen kuva: Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas

Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas
(pdf, 2 MB)

Lataa

- Peruskoulu ja lukio

Kuvataide on luonteeltaan taide-, viestintä-, kulttuuri-, tieto- ja taitoaine. Kuvataiteen opetuksessa ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa, kirjallisissa ja suullisissa harjoituksissa. Oppiaineen luonne vaikuttaa tilojen suunnitteluun ja varustamiseen. 

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoja siitä, minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon opetustiloja ja niiden varustamista suunniteltaessa. Suunnittelun lähtökohtana ovat koulutuksen järjestäjän ja koulun omat tavoitteet ja painotukset. Toisaalta tilojen suunnittelussa tulee pyrkiä sellaisiin yleispäteviin ratkaisuihin, että opetustiloissa ei jouduta tekemään suuria muutoksia, jos opettajat vaihtuvat tai opetussuunnitelman painotukset muuttuvat. Mallipiirustuksissa on esitetty erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Opas on tarkoitettu opetustilojen rakentamista ja peruskorjausta suunnitteleville arkkitehdeille ja erikoissuunnittelijoille, koulurakentamisesta sekä koulun kaluston ja välineistön hankinnasta vastaaville viranomaisille sekä suunnitteluun ja hankintoihin osallistuville opettajille.
 

Tekijät
Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen (toim.)
Julkaisuvuosi
2008
ISBN pdf
978-952-13-3320-0
ISBN painettu
978-952-13-3226-5
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi