Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Opetus ja ohjaus Varhaiskasvatus
Kannen kuva: Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa
(pdf, 1.48 MB)

Lataa

Tässä tilannekartoituksessa kartoitettiin lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemista varhaiskasvatuksessa. Julkaisu tuo esiin millaisia tutkimuksellisia, koulutuksellisia tai menetelmällisiä painotuksia nykyisin on olemassa ja toisaalta millaisia aihealueita on jäänyt katveeseen.  Tilannekartoitukseen on sisällytetty johtopäätökset ja kehittämistarpeet tarvittavista jatkotoimista.

Nyky-yhteiskunnassa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitys korostuu. Vuorovaikutustaidoilla, kyvyllä ilmaista itseään sekä ymmärtää muita on tärkeä merkitys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Sosioemotionaalisten taitojen osalta lapsi oppii varhaiskasvatuksessa vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä käyttäytymisensä, toimintojensa ja tunteidensa itsesäätelyä ja itseohjausta ikänsä ja kehityksensä mukaisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön tukemana. Sosioemotionaalisilla taidoilla ja niiden ohjaamisella on merkitystä muun muassa kiusaamisen yleisyyteen ja erilaisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen.

Tekijät
Sami Määttä, Merja Koivula, Kerttu Huttunen, Mika Paananen, Vesa Närhi, Hannu Savolainen ja Marja-Leena Laakso
Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6450-1
Sarja
Raportit ja selvitykset 2017:17
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi