Raportit ja selvitykset

Liikunta ja oppiminen

Liikunta
Liikunta ja oppiminen

144729_liikunta_ja_oppiminen.pdf
(pdf, 337.82 KB)

Lataa

Tilannekatsaus – Lokakuu 2012

Tilannekatsauksessa tarkastellaan monipuolisesti liikunnan merkitystä oppimisen ja koulunkäynnin kannalta. Teemoina ovat muun muassa liikunnan vaikutukset koulumenestykseen, tiedolliseen toimintaan, koulunkäyntiin sekä aivojen rakenteeseen ja motorisiin taitoihin. Lisäksi katsauksessa esitellään keinoja, joiden avulla liikunnallisuutta voidaan koulussa lisätä. 

Tekijät
Heidi Syväoja, Marko Kantomaa, Kaarlo Laine, Timo Jaakkola, Kirsi Pyhältö ja Tuija Tammelin
Julkaisuvuosi
2012
ISBN pdf
978-952-13-5293-5
Sarja
Muistiot 2012:5
ISSN pdf
ISSN 1798-890X
ISSN painettu
ISSN-L 1798-8896
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi