Oppimateriaali

Luki-Luukas

Äidinkieli ja kirjallisuus

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville aikuisille oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto. Tehtävien suunnittelussa on kiinnitetty huomiota monikanavaisuuteen. Tekstien ohella useimmissa tehtävissä on kuuntelumahdollisuus.

Tekijät
Mirja Halonen, Raija Suomi, Heikki Aro, Jouni Paakkinen